Logotip de la copisteria palau

Més que una COPISTERIA al seu servei des de 1974...

retornar

RETORNAR

Enquadernacions


Espiral

Chanel

Fastback

Encolat


Fotocòpies digitals
En blanc i negre o en color de tots els tamanys (Din A-0...DinA6)
Escanejats
Escanejats de tots els tamanys (Din A-0...DinA6)
Targetes
Flyers (Din A6...A4)
Triptics (Din A4 i A3)
Segells de roba i automatics
Plànols color/blanc i negre
Revistes (Din A5-A3)
Plafons/cartropluma